Gratis reanimatiecursus voor wijkbewoners

Inmiddels zijn er door de Wijkraad zeven AED’s geplaatst verspreid over de wijk zodat er straks voor elke wijkbewoner een AED beschikbaar is binnen een straal van 500 meter. De wijkraad biedt nu belangstellenden die in de directe omgeving van een AED wonen een gratis reanimatiecursus aan. De cursus wordt gegeven in de Hertog van Gelreschool aan de Morellenlaan 47.
Data:
Woensdag 20 oktober van 19.30 uur-22.00 uur (12 deelnemers)

Zaterdag 30 oktober van 9.00-11.30 uur (12 deelnemers)

Zaterdag  30 oktober  van 12.30-15.00 uur (12 deelnemers )

Woensdag 10 november van 19.30 uur-22.00 uur (12 deelnemers)

U kunt zich voor één van deze data aanmelden door een mail te sturen naar: secretaris@wijkraadwelgelegen.nl  of yehuisw57@gmail.com.
Voor meer informatie: 06-10343997.

Extra AED’s op twee nieuwe plekken in de wijk

Een van de speerpunten van de wijkraad is het veilig maken van de omgeving. Wij vinden het van belang dat er AED’s goed verspreid in de wijk beschikbaar zijn zodat er voor elke wijkbewoner straks een AED beschikbaar is binnen een straal van 500 meter. Daarom zijn er recent nog twee nieuwe AED’s in de wijk geplaatst. Op deze twee adressen is/wordt een AED bijgeplaatst:

Deventerstraat 108
Spoorbrughof 8


ALV 30 september afgelast

Het bestuur van de wijkraad van Welgelegen heeft tot zijn spijt moeten besluiten om de geplande Algemene Ledenvergadering van 30 september a.s. niet te laten doorgaan.Wederom heeft covid19 roet in het eten gegooid.
Hoewel het na de ‘lock down’ de goed kant op ging konden we constateren dat in augustus toch weer een stijging van het aantal coronabesmettingen was waar te nemen. Het beeld is nu weliswaar ‘stabiel’ maar hoger dan b.v. in juli. Het bestuur had en heeft hier ‘geen goed gevoel bij’. Om alle risico uit te sluiten moest de stap om de ALV ten tweede male uit te stellen genomen worden. Wellicht moeten we gewoon wachten tot er een vaccin is, of gebruikmaken van de mogelijkheden die de moderne media ons bieden.
Via de mail, de site of het Infomagazine houden wij u op de hoogte en zult u tijdig horen wanneer (en hoe) een volgende ALV wordt georganiseerd.

Bij uw aanmelding via de site heeft u opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Nu de mogelijkheid vervalt deze te bespreken verzoekt het bestuur u uw punten te mailen naar het secretariaat, zodat we er eventueel mee aan de slag kunnen.
Rest het bestuur u nu te zeggen: pas goed op de ander en op uzelf!
Namens het bestuur van de wijkraad van Welgelegen
Folkert Bruiningsecretaris