Extra AED’s in Welgelegen

In principe is het bestuur bereid de aanschaf van twee AED-apparaten te betalen uit het lopende budget voor 2020.

In het Infomagazine van juni, in het bijzonder in de nieuwe uitnodiging voor de ALV, zal de leden/bewoners worden gevraagd:

  • op welke locatie/in welke straat het best een AED-apparaat kan worden opgehangen
  • of leden/bewoners bereid zijn een AED-apparaat ‘aan hun huis’ bevestigd te krijgen (of een ander idee van plaatsing hebben)
  • of leden/bewoners zich willen inschrijven voor een cursus/instructie voor bediening van een AED-apparaat
Welgelegen met AED's
De rode stippen geven de locatie aan van AED’s