Gratis reanimatiecursus voor wijkbewoners

Inmiddels zijn er door de Wijkraad zeven AED’s geplaatst verspreid over de wijk zodat er straks voor elke wijkbewoner een AED beschikbaar is binnen een straal van 500 meter. De wijkraad biedt nu belangstellenden die in de directe omgeving van een AED wonen een gratis reanimatiecursus aan. De cursus wordt gegeven in de Hertog van Gelreschool aan de Morellenlaan 47.
Data:
Woensdag 20 oktober van 19.30 uur-22.00 uur (12 deelnemers)

Zaterdag 30 oktober van 9.00-11.30 uur (12 deelnemers)

Zaterdag  30 oktober  van 12.30-15.00 uur (12 deelnemers )

Woensdag 10 november van 19.30 uur-22.00 uur (12 deelnemers)

U kunt zich voor één van deze data aanmelden door een mail te sturen naar: secretaris@wijkraadwelgelegen.nl  of yehuisw57@gmail.com.
Voor meer informatie: 06-10343997.