Uitnodiging Informatiebijeenkomst 14 december 2021

Hierbij nodigen we alle wijkbewoners uit voor een
Informatiebijeenkomst op dinsdag 14 december 2021.
Locatie: gebouw De Woonmensen, Deventerstraat 54, tijd: 19.30 – 21.30 uur.

Agenda
Welkom door Wiard Ruisdonk, voorzitter wijkraad Welgelegen.
Deze avond zijn enkele gemeentelijke vertegenwoordigers aanwezig om toelichting te geven op een aantal zaken die voor onze wijk gaan spelen met betrekking gebiedsontwikkeling op de langere termijn. Belangrijk dat de inwoners van Welgelegen zich hierop kunnen oriënteren wat dat gaat betekenen in samenspraak met de Gemeente.

-Winkelaanbod in de wijk na het vertrek van de Aldi Auroralaan, Lidl en Dirk aan het Kanaal
-Planontwikkeling busremise Wapenrustlaan
-Planontwikkeling driehoek Noorderlaan -Kanaal Noord-Deventerstraat

We hopen op uw komst. We houden de corona richtlijnen in acht. In verband met de voorbereidingen (zoals stoelen klaarzetten, koffie zetten) vinden we het prettig als u zich van tevoren aanmeldt via het contactformulier op de website of via een mail naar: secretaris@wijkraadwelgelegen.nl
Maar ook zonder aanmelding bent u die avond van harte welkom!