ALV 30 september afgelast

Het bestuur van de wijkraad van Welgelegen heeft tot zijn spijt moeten besluiten om de geplande Algemene Ledenvergadering van 30 september a.s. niet te laten doorgaan.Wederom heeft covid19 roet in het eten gegooid.
Hoewel het na de ‘lock down’ de goed kant op ging konden we constateren dat in augustus toch weer een stijging van het aantal coronabesmettingen was waar te nemen. Het beeld is nu weliswaar ‘stabiel’ maar hoger dan b.v. in juli. Het bestuur had en heeft hier ‘geen goed gevoel bij’. Om alle risico uit te sluiten moest de stap om de ALV ten tweede male uit te stellen genomen worden. Wellicht moeten we gewoon wachten tot er een vaccin is, of gebruikmaken van de mogelijkheden die de moderne media ons bieden.
Via de mail, de site of het Infomagazine houden wij u op de hoogte en zult u tijdig horen wanneer (en hoe) een volgende ALV wordt georganiseerd.

Bij uw aanmelding via de site heeft u opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Nu de mogelijkheid vervalt deze te bespreken verzoekt het bestuur u uw punten te mailen naar het secretariaat, zodat we er eventueel mee aan de slag kunnen.
Rest het bestuur u nu te zeggen: pas goed op de ander en op uzelf!
Namens het bestuur van de wijkraad van Welgelegen
Folkert Bruiningsecretaris