Waar moet de politie wat aan doen?

Het bestuur van de wijkraad heeft regelmatig overleg met de wijkagent Niels van der Klauw. Daarbij komen ook de klachten van bewoners aan de orde die via de wijkraad binnenkomen. Vaak is een klacht te algemeen omschreven om ermee uit de voeten te kunnen. Wij hebben onderstaand bij diverse, veel voorkomende soorten klachten de informatie aangegeven die u toe zou moeten voegen om de politie te helpen in haar handhavende taak.
• Te snel rijden, met name in 30 km-zones
Geeft u hierbij een specifieke locatie aan, met daarbij dagen en/of tijdstippen waarop de overlast het grootst is;
• Parkeren, b.v. (half) op het trottoir
Ook hier graag een specifieke locatie(s) aangeven, met daarbij dagen en/of tijdstippen waarop de overlast het grootst is;
• Parkeren minder dan 5 meter van de hoek of hinder door parkeren
(onoverzichtelijkheid van verkeerssituatie)

Waar en wanneer treft u hinder door parkeren aan. De THOR (handhaving gemeente) neemt Welgelegen al mee tijdens hun rondes en bekeuren de excessen;
• Hangjongeren
Graag dagen en tijdstippen doorgeven waarop de overlast het grootst is. Waar staan ze exact? Zijn dit jongeren met scooters of auto’s? Indien mogelijk kentekens noteren. Waaruit bestaat de overlast precies (geluid, rommel)? Wellicht ervaart u de situatie als bedreigend: ­
U kunt uw klacht aan ons toezenden middels het bijgaande formulier. Indien u uw klacht persoonlijk met de politie wilt bespreken dient u zelf met de politie contact op te nemen. De wijkraad geeft geen namen door en gaat verder zeer behoedzaam om met de door u aangereikte informatie.