Extra AED’s op twee nieuwe plekken in de wijk

Een van de speerpunten van de wijkraad is het veilig maken van de omgeving. Wij vinden het van belang dat er AED’s goed verspreid in de wijk beschikbaar zijn. Daarom worden er nog twee nieuwe AED’s in de wijk geplaatst. Dit gebeurt op maandag 20 september. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Tijdstip:
10:30-12.00 uur Deventerstraat 108
13.30-14.30 uur Spoorbrughof 8