Extra AED’s op twee nieuwe plekken in de wijk

Een van de speerpunten van de wijkraad is het veilig maken van de omgeving. Wij vinden het van belang dat er AED’s goed verspreid in de wijk beschikbaar zijn zodat er voor elke wijkbewoner straks een AED beschikbaar is binnen een straal van 500 meter. Daarom zijn er recent nog twee nieuwe AED’s in de wijk geplaatst. Op deze twee adressen is/wordt een AED bijgeplaatst:

Deventerstraat 108
Spoorbrughof 8